Obsługa przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko dobrego pomysłu biznesowego, ale i odpowiedniego zabezpieczenia prawnego, dlatego naszym Klientom doradzamy kompleksowo na każdym etapie rozwoju ich działalności.

 • doradzają klientom na etapie wyboru właściwej formy prawnej dla prowadzonej lub zamierzonej działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu optymalnych rozwiązań podatkowych,
 • przygotowują umowy spółek handlowych oraz formularze niezbędne do dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • doradzają na etapie negocjacji, a także przygotowują
  i analizują umowy handlowe,
 • zajmują się problematyką zatrudnienia zarówno
  przy nawiązaniu stosunku pracy jak i jego rozwiązaniu, reprezentują strony postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy,
 • przygotowują i prowadzą zgromadzenia wspólników spółek i dokonują odpowiednich zmian w rejestrach sądowych,
 • dbają o interesy klientów także w zakresie zgodności ich działania z prawem ochrony konkurencji,
 • doradzają w sytuacji powstawania jakichkolwiek sporów na etapie wykonywania kontraktów i sugerują właściwe kroki w celu uniknięcia lub zminimalizowania strat,
 • prowadzą postępowania sądowe, w tym o zapłatę wynagrodzeń, odszkodowań, kar umowych, o wykonanie umowy, o stwierdzenie nieważności umowy
 • pomagają w likwidowaniu zatorów płatniczych m.in. poprzez elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd),
 • doradzają w sporach dot. prawa budowlanego, autorskiego, własności przemysłowej, niedozwolonych klauzul konsumenckich,
 • reprezentują przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji publicznej.
 • Na podobnych zasadach obsługujemy fundacje i stowarzyszenia, a także wspólnoty mieszkaniowe.