Prawo budowlane

Na każdym etapie procesu budowlanego jego uczestnicy spotykają się z wieloma zagadnieniami prawnymi o poważnych implikacjach, stąd dla sprawnego przebiegu tego procesu niezwykle ważny jest wybór właściwego doradztwa prawnego.

Warto podkreślić, że na poszczególnych etapach realizacji inwestycji znaczenie mają różne dziedziny prawa, a ich doniosłość jest różna dla poszczególnych uczestników procesu budowlanego (tj. inwestora, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcy czy podwykonawców).

Kancelaria zajmuje wszelkimi zagadnieniami związanymi z procesem budowlanym, w szczególności:

  • na etapie wyboru lokalizacji: związanymi z tym zagadnieniami cywilistycznymi (oceną stanu prawnego) oraz administracyjnymi (analizą planu miejscowego lub możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy),
  • na etapie przygotowania do realizacji: w zakresie zagadnień administracyjnoprawnych (uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę) i cywilistycznych (np. sporządzaniem projektu umowy o inwestorstwo zastępcze, umowy z generalnym wykonawcą i umów z podwykonawcami),
  • na etapie realizacji: wszelkimi nowymi zagadnieniami powstającymi w toku realizacji inwestycji i ewentualnymi sporami, reprezentując deweloperów, wykonawców lub podwykonawców, architektów lub inżynierów i dostawców w sprawach dotyczących m.in.:
  • wykonania zwartych umów,
  • odszkodowań za przekroczenie terminów realizacji inwestycji,
  • dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowo zlecone roboty,
  • roszczeń dotyczących wad projektowych lub wykonawczych,
  • kwestii rozwiązania umowy.
  • po zakończeniu samych robót budowlanych: uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Dzięki profesjonalnemu doradztwu prawnemu proces budowlany może być sprawniejszy, a przez to tańszy i efektywniejszy z korzyścią dla wszystkich jego uczestników.