Sprawy spadkowe

Nabycie spadku powoduje szereg konsekwencji prawnych, w tym podatkowych. Uczulamy naszych Klientów na upływ terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (6 miesięcy od jego otwarcia).

Spadek to nie tylko nieruchomości, rzeczy ruchome czy wierzytelności, które powiększają majątek spadkobiercy, lecz także długi obciążające spadek, które mogą przekroczyć wartość czynną spadku.

Brak znajomości przepisów może prowadzić do uszczuplenia majątku spadkobierców, dlatego niezwykle ważne jest zasięgnięcie porady prawnej i podjęcie właściwej decyzji co do sposobu przyjęcia spadku. Nie zawsze, bowiem trzeba przyjąć spadek wprost tj. ze wszystkimi długami, istnieje możliwość przyjęcia spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, dzięki czemu w najgorszym razie sytuacja spadkobiercy nie ulegnie polepszeniu, nie będzie on jednak zmuszony do pokrycia tych długów, których wartość przekroczy wartość czynną spadku.

Zajmujemy się prowadzeniem spraw o stwierdzenie nabycia spadku(także obejmujących badanie ważności testamentu), a po ich zakończeniu postępowaniami o dział spadku, i o zachowek a także wyjaśniamy kwestie podatkowe związane ze spadkobraniem.